S E O P T I M I Z E R

Laden

Met deze tool kun je zien of bepaalde pagina´s van jouw website wel gecrawld kunnen worden. Daarvoor zie je ook de informatie uit jouw robots.txt-bestand in de tool staan, zodat je kunt checken of je niet per ongeluk de Google bot of Bing bot hebt verboden bepaalde pagina´s te crawlen. Ook kun je hier een specifieke url indienen om te uitslag voor die url te lezen. Je ziet dan of deze url crawlbaar en indexeerbaar voor Google en voor Bing is.